Pohřební služba Beran s.r.o.
Beroun

Pohřební služba Beran - Beroun

Jsme rodinná firma se 40-letou tradicí.

Ve chvílích nejtěžších při ztrátě Vaší blízké osoby Vám poskytneme profesionální služby.

Zajišťujeme veškeré pietní služby ohledně zesnulého:

© 2015 - 2023 pohreb-beroun.cz

Informace pro spotřebitele:
Dodavatel si dovoluje informovat kupující, kteří jsou spotřebiteli (tj. fyzickými osobami, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) o jejich právu vyplývajícím ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit případný spotřebitelský spor vyplývající z uzavřené smlouvy mimosoudně u České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štepánská 567/15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, webová stránka: https://www.coi.cz/informace-o-adr/, jakožto subjektu pověřeného k řešení takových sporů mezi dodavatelem a kupujícím – spotřebitelem.